Nový článek na blogu | POLSTRIN DESIGN

Nový článek na blogu

Již po staletí je kůže jednou z nejrozšířenějších surovin a roste podíl obyvatelstva, který přichází s tímto přírodním materiálem každodenně do styku. Během posledních desetiletí se kůže stala z finančního hlediska mnohem dostupnější pro konečného zákazníka. Ve středověku musel nádeník vydat na jeden pár kožených bot celou svou měsíční mzdu, dnes stačí odpracovat si pár hodin. Všechny kožené výrobky byly před desetiletími mnohem dražší než dnes.  Ačkoli může tato zpráva znít pozitivně, pro obory zpracující kůži to žádné vítězství není. Co stojí za takovou změnou? Nový článek na blogu si můžete přečíst zde.